gods_liefdeGod is goed! Zó goed dat Hij Zijn enige zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde om ons mensen te redden. Door het lijden en sterven van Jezus zijn wij verzoend met God. En door Zijn opstanding uit de dood krijgen wij een nieuw leven, waarin we vrij zijn om een open relatie met God te hebben. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan Hem, mag zich een kind van God noemen. Dat is een persoonlijke keuze als antwoord op Gods liefde.

In onze gemeente geloven we dat de Bijbel het Woord van God is en gebruiken het als grondslag voor ons geloof en het leven. Het bevat onder andere wijze lessen over het leven van Jezus en zijn vrienden en de geweldige boodschap van Gods genade voor ons.

Die goede boodschap is ook voor jou. God vindt je waardevol, Hij houdt van je en hij verlangt ernaar dat je Hem beter leert kennen. Ben je benieuwd wat voor Vader God is? Wil jij hem beter leren kennen? Twijfel niet en leer meer tijdens de Alpha-cursus!

Dopen

dopenAls je een keuze voor God gemaakt hebt, dan kun je gedoopt worden. Dopen is met Jezus Christus begraven worden en met Hem als een nieuw mens opstaan. Diegene die Jezus zijn of haar Heer kan noemen, mag zich laten dopen. Iemand die gedoopt wordt, laat daarmee zien dat het vroegere leven voorbij is en dat hij of zij in Jezus een nieuw mens is geworden.

Het dopen door onderdompeling laat dat mooi zien. Het oude leven gaat onder – is met Jezus gekruisigd en gestorven – en het nieuwe leven mét Jezus komt boven. Het oude leven wordt begraven en het nieuwe leven staat op. We dopen daarom door onderdompeling, juist omdat daarin heel goed zichtbaar wordt wat er van binnen met de dopeling is gebeurd.

Opdragen

opdragenOuders die een kind mogen ontvangen, hebben vaak de wens om dit kind bij God te brengen. Dit kunnen ze tot uiting brengen in een opdraagdienst. Dit opdragen is geen verplichting, maar een mogelijkheid waar we graag de ruimte voor geven. Bij dit opdragen willen we God danken voor het leven van deze kinderen. Daarbij willen we hen graag een zegen meegeven. We dragen het jonge leven en de ouders op aan God en vragen Hem om leiding en wijsheid bij de opvoeding.

Dit opdragen doen we tijdens de zondagse samenkomst. De gemeente staat om hen heen bij zegen en gebed. We bidden daarbij ook om leiding en wijsheid voor ons als gemeente zelf. We dragen zelf immers ook een stuk verantwoordelijkheid om deze jonge kinderen te helpen en ze de weg te wijzen naar Jezus Christus.

Avondmaal

avondmaalOp elke eerste zondag van de maand vieren we het Avondmaal. Er worden dan stukjes brood uitgedeeld en er gaan bekers met wijn rond. Dit doen we om het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken, precies zoals Hij dat zelf heeft gewild. Iedereen die gelooft dat Jezus voor hem of haar is gestorven, kan deelnemen aan het Avondmaal. Dat kunnen leden zijn en vrienden, maar ook onze gasten die kennis geven van hun geloof.

Meer weten? Bezoek een samenkomst of neem contact met ons op. We vertellen je graag meer.