De Baptistengemeente Leiden heeft een bestuur, die we raad noemen. De huidige raad wordt gevormd door:

Secretaris: Dik van Rhijn
secretaris@baptistleiden.nl
06- 2070 9905

Penningmeester: Jan de Brieder
penm@baptistleiden.nl
06- 2336 2322

Pastoraat: Theo Dikkes
bt.dikkes@filternet.nl
06- 2043 7207

Voorzitter raad: Peter Briscoe
peter@briscoe.com
061 386 0050

De raad geeft leiding aan de gemeente, zowel in geestelijke als materiële zin. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten die door de gemeentevergadering zijn genomen.

Als de raad bijzondere en buitengewone beslissingen moet nemen, wordt tussentijds de gemeente geraadpleegd. De raad legt aan het begin van elk kalenderjaar formeel verantwoording af over het voorgaande jaar. Dat gebeurt in een algemene vergadering.

organisatieBinnen de raad zijn de oudsten bestuurlijk verantwoordelijk voor diverse taakvelden. Dat betreft onder meer gemeenteopbouw, financiën, communicatie, diensten, onderwijs, pastoraat, evangelisatie en het jeugdwerk.

Elk taakveld wordt aan een oudste gekoppeld. Hij treedt op als eerste aanspreekpunt voor dat specifieke taakveld. Uiteraard zijn de oudsten gezamenlijk verantwoordelijk voor al het werk dat binnen de taakvelden wordt gedaan.

De door de gemeente aangestelde voorgangers maken als vrijgestelde oudsten deel uit van de raad. Zij nemen op uitnodiging deel aan de raadsvergaderingen.

De gemeente heeft op dit moment geen voorganger, maar we zijn wel op zoek. Als je een e-mail naar de secretaris stuurt dan krijg je het profiel gemaild.

Wil je meer weten? We leren je graag beter kennen tijdens een kennismakingsgesprek.

Privacyverklaring