De Baptistengemeente Leiden is een ongedwongen en gezellige groep van mensen die samen een levende gemeente van Jezus Christus wil zijn.

kinderenZo'n 170 mensen zijn direct betrokken bij onze gemeente. Er zijn momenteel iets meer dan 100 leden. Daarnaast hebben we een grote groep vrienden, kinderen en vaste gasten. We zijn een veelkleurige gemeente met verschillende leeftijden, achtergronden, ervaringen en karakters, maar met één verlangen: we willen God ontmoeten en groot maken.

We willen een gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Met aandacht voor elkaar en voor onze directe omgeving. We vinden het hierbij belangrijk om een eigentijdse gemeente te zijn. Het is ons verlangen om toegankelijk en gastvrij te zijn voor elke bezoeker.

Een lichaam bestaat uit allerlei lichaamsdelen. Delen die stuk voor stuk uniek functioneren. Zo willen wij, als mensen van één kerk, ook een eenheid vormen. Met unieke mensen die ieder op een unieke manier hun plekje innemen en zo onze gekregen gaven en talenten mogen inzetten tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.

vrouw_aanbidding

Door samen te aanbidden, groeien en getuigen willen we God eren in alles wat we doen. Dat is niet voorbehouden tot de zondag, maar gaat de hele week door. Naast de samenkomst op zondag zijn er dan ook diverse doordeweekse activiteiten zoals bijvoorbeeld Bijbelstudies en gesprekskringen. Op deze site willen we je hier graag verder over informeren.

Enthousiast en benieuwd? Bezoek een samenkomst, je bent van harte welkom!