ETS Bijbelschool nu ook in Leiden

Category: Nieuws,

De ETS (Evangelische Toerusting School) wil mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. De cursus wordt landelijk gegeven. Op 8 september is een ETS-cursus gestart is onze Kooikapel, Driftstraat 49a in Leiden. De cursus vindt elke 2e en 4e maandagavond van de maand plaats (vanaf 19:30 uur).

De ETS (Evangelische Toerusting School) wil mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In het studiemateriaal en in de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek.

Wilt jij:

• opgebouwd worden in je persoonlijk geloof;
• de hele Bijbel gaan lezen;
• meer te weten komen over de achtergronden van de Bijbel;
• ontdekken wat de boodschap van de specifieke Bijbelboeken is;
• met andere cursisten uit verschillende kerkelijke achtergronden nadenken over de toepassing van Gods Woord voor elke dag;
• les krijgen van bekwame docenten;
• en een leslocatie bij in de buurt?

...dan is de Evangelische Toerusting School iets voor jou!

Meer informatie over ETS, het karakter, de inhoud en kosten van het programma vindt u op www.ets-cursus.nl. Daar vindt je ook meer informatie over aanmelding of het volgen van een proefles. Je bent van harte welkom!