In navolging van Jezus’ opdracht "Gaat heen en maak alle volken tot mijn discipelen" (Matt. 28:19) is er binnen de Baptistengemeente Leiden veel aandacht voor zending en evangelisatie.

Ondersteuning van zendelingenkoor
Regelmatig gaan mensen uit de gemeente als zendeling naar het buitenland. Ze worden uitgezonden door organisaties als Interserve of Operatie Mobilisatie. Als gemeente willen we hen graag ondersteunen, financieel en met gebed. De communicatie en coördinatie verloopt doorgaans via een thuisfrontcommissie. In zo’n commissie zitten mensen uit de gemeente en andere persoonlijke vrienden van de uitgezonden zendeling(en).

Op dit moment ondersteunen wij een gezin uit onze gemeente. Jelle en Renate Verbiest wonen met hun twee kinderen in Zuid Azië.

We vinden het ook van groot belang de vorming van jongeren op geestelijk gebied te bevorderen. Daarom moedigen we hen aan om deel te nemen aan internationale bijbelscholen en zendingsacties. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Evangelisatie
Jezus roept ons in de Bijbel meerdere malen op om aan andere mensen het goede nieuws te vertellen. Dit doen we op meerdere manieren.

evangelisatieAlpha cursus
Dit is een laagdrempelige cursus om mensen kennis te laten maken met het christelijk geloof. Er wordt op een ontspannen manier met de vragen van de cursisten omgegaan. Lees verder...

Straatevangelisatie op de Souk
De Kooikapel dankt haar naam aan de buurt, de Kooi. Jaarlijks wordt een feest door en voor de buurt georganiseerd, de Souk. De Baptistengemeente Leiden organiseert tijdens de Souk tal van activiteiten en workshops. Op deze manier komen we gemakkelijk met mensen in gesprek en kunnen we ze meer vertellen over wie we zijn en wat het christelijk geloof inhoudt.