Gebedsweek
gebed
De Baptistengemeente Leiden organiseert twee keer in het jaar een gebedsweek: een in de veertigdagentijd en een in het najaar, Iedereen in de gemeente wordt uitgenodigd om in de gebedsweek één of meerdere keren te komen bidden in de kerk. Op deze manier wordt een week lang non-stop gebeden voor de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

Gebed voor de dienst
We zien gebed als de motor van de gemeente. Wekelijks is er daarom voorafgaande aan de samenkomst om 9.30 uur een bidstond in de bovenzaal van ons gebouw. Tijdens de bidstond bidden en danken we voor elkaar, voor de samenkomst en de gemeente en voor de samenleving. Wil je dit meemaken, dan ben je ook hiervoor van harte uitgenodigd.

Vergaderingen
Naast de jaarlijkse ledenvergadering organiseren we ook gemeentevergaderingen en thema-avonden.

Weekenden
weekenden
De vrouwen en de mannen in de Baptistengemeente gaan gemiddeld een maal per twee jaar samen op stap. Deze weekenden worden goed bezocht en zijn heel waardevol. We zijn gewoon om dan een actueel of opbouwend thema te behandelen. Tijdens een weekend is er aandacht voor onze relatie met God, door Bijbelstudies en goede gesprekken. Maar er is ook veel aandacht voor elkaar, bijvoorbeeld door sportactiviteiten, gezamenlijke maaltijden en natuurlijk de onderlinge gesprekken.

Johannes de Heer zangavonden
Op de derde zondagavond van elke maand organiseren we een Johannes de Heer zangavond. Speciaal voor liefhebbers in onze gemeente die graag liederen zingen uit de Johannes de Heer bundel en altijd met veel plezier uitkijken naar deze avonden. Aan de zangavonden wordt vaak medewerking verleend door een koor of zangeressen. De avonden starten om 19.00 uur en na afloop kan er worden nagepraat onder het genot van koffie en thee.